Experts op het gebied van sociale
wet- en regelgeving

Overbrugt de informatiekloof tussen
overheid en werkgevers

Helpt werkgevers de beloning te krijgen
die ze verdienen

De instroom van nieuwe medewerkers

Voor het aannemen van nieuwe medewerkers kun je stappenplannen van de overheid raadplegen. Daarin staan richtlijnen als 'screen jouw toekomstige medewerkers', 'meld je aan als werkgever bij de Belastingdienst' en 'betaal minimaal het minimumloon en vakantiebijslag'.

Wat de stappenplannen niet beschrijven zijn de talloze beloningen die de overheid biedt voor het in dienst nemen van bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het gevolg: veel werkgevers – jij waarschijnlijk ook – krijgen niet de beloning die ze verdienen.

Laat je daarom ondersteunen bij het aannemen van nieuwe medewerkers. Met onze toolkit ontdek je zelf of je voor een sollicitant een financiële beloning kunt krijgen. Daarnaast kun je altijd advies inwinnen.

De doorstroom van huidige medewerkers

Voor het in dienst hebben van medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt kun je een beloning krijgen van de overheid. Ook met terugwerkende kracht. Kijk eens op zolder of laat ons eens kijken: je hebt waarschijnlijk geld gespaard zonder dat je het wist.

Besparingsanalyse

Een besparingsanalyse brengt in kaart voor welke medewerkers je de afgelopen 5 jaar te veel hebt betaald. De te veel betaalde sociale lasten kunnen wij voor je terugvorderen. De gemiddelde minimale opbrengst bedraagt € 6.000 per medewerker, per jaar.

Hoofdpijndossiers

Een medewerker die meer dan twee maanden ziek thuis zit: een voorbeeld van een hoofdpijndossier. Laat je ondersteunen bij het verzuimtraject en het re-integreren van de medewerker en minimaliseer de verzuimschade.

De uitstroom van oudere medewerkers

De Seniorenregeling: een verhaal dat te mooi lijkt om waar te zijn. Een oudere medewerker (59+) gaat 50% minder werken en behoudt 90% van zijn inkomen, inclusief een volledige doorbetaling van zijn pensioenpremie. Als werkgever krijg je hiervoor een subsidie.

Dankzij de Seniorenregeling stijgt de productiviteit (de kortere werkweek zorgt voor meer plezier en energie), stromen jonge medewerkers in zonder extra kosten en verlaag je jouw loon- en verzuimkosten aanzienlijk. De gemiddelde minimale opbrengst bedraagt €63.000 per oudere medewerker met een bruto-inkomen van €2.500 per maand.

Laat je ondersteunen bij het toepassen van de Seniorenregeling, zodat zowel jij als de oudere medewerkers optimaal profiteren.

Wie zijn wij?

Wij zijn SV Benefits: experts met meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van sociale wet- en regelgeving.

Wij dichten de informatiekloof tussen de overheid en werkgevers door jou als werkgever te ondersteunen bij de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers.

Dankzij onze ondersteuning vergroot je jouw kennis en behaal je financiële voordelen zonder dat het je tijd en geld kost, en risico’s oplevert. Te veel betaalde sociale lasten krijg je met terugwerkende kracht terug en toekomstige kosten worden verminderd.

Hulp nodig bij de instroom, doorstroom of uitstroom van medewerkers? Neem contact met ons op.

T: 0598-491861
E: info@sv-benefits.nl
P: Postbus 25 - 9470 AA - Zuidlaren

A: Annerweg 30 - 9471 KV - Zuidlaren